Projekta izstrāde   Piezīmes
1.

Atskaites par projekta īstenošanu veidlapa

?d=Atskaite_par_projekta_istenosanu.doc   
2. Finanšu atskaites veidlapa ?d=Finan_u_atskaite.xlsx