Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Akciju saraksts: ?d=Latvija_COST_akcijas_15062020.xls

 Jaunās COST akcijas

2020. gada 24. martā COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja 45 jaunas COST akcijas (sadarbības tīklus) Akciju apraksti: ?d=Jaunas_COST_akcijas_2019.pdf