COST programmas vadība

COST programmas darbību vada COST programmas Vecāko amatpersonu komiteja. To veido visu COST programmas dalībvalstu nozīmēti pārstāvji, un Latviju tajā pārstāv:

Dr. Maija Bundule
Nacionālā COST programmas koordinatore Latvijā
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.:+ 371 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv 

 

Linda Vecbiškena
Izglītības un zinātnes ministrija
Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas departaments
Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības un ES jautājumos
Tālr.: +371 67047994|
E-pasts: linda.vecbiskena@izm.gov.lv 
www.izm.gov.lv

 

COST Zinātniskajā komitejā Latvijas pārstāvis ir
Prof. Tālis Tisenkopfs
Latvijas Universitāte
Sociālo zinātņu fakultāte
Tālr. +371 29417173
E-pasts: talis.tisenkopfs@lu.lv  
www.lu.lv