JPI-ER-AMR

ERA-NET Cofund JPI-EC-AMR (ERA-NET for establishing synergies between the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research and Horizon 2020 – ERA-NET sinerģijas izveidei starp Kopējo programmēšanas iniciatīvu pretmikrobu līdzekļu rezistences jomā un "Apvārsnis 2020") ir 20 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada 1. novembrī un turpināsies līdz 2020. gada 31. oktobrim. Koordinators – Zviedrijas Zinātnes padome (SRC). Projektu konkursos piedalās arī Kanāda.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 29472349