JPI-EC-AMR antimikrobiālās rezistences jomā izsludina jaunu konkursu

2018. gada 14. decembrī ir izsludināts jauns projektu konkurss par tēmu “Antimikrobiālās rezistences diagnostika un uzraudzība”. Konkursā uzsvars likts uz diagnostikas un uzraudzības metožu globālo pielietojumu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās šādas valstis un finansējošās institūcijas:

Valsts/reģions

Finansējošā organizācija

Čehijas Republika

Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija (MEYS)

Dienvidāfrika

Medicīnas pētniecības padome (SAMRC)

Francija

Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR)

Izraēla

Veselības ministrija, Galvenā pētniecības pārvalde (CSO-MOH)

Itālija

Veselības ministrija (MOH)

Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrija (MIUR)

Kanāda

Kanādas Veselības pētījumu institūtu apvienība (CIHR)

Kanādas Starptautiskās attīstības pētniecības centrs (IDRC)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Nīderlande

Nīderlandes Veselības pētniecības un attīstības organizācija (ZonMw/NWO)

Norvēģija

Norvēģijas Pētniecības padome (RCN)

Polija

Nacionālais zinātnes centrs (NCN)

Somija

Somijas Akadēmija (AKA)

Spānija

Karlosa III Nacionālais veselības institūts (ISCIII)

Vācija

Federālā Izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Zviedrija

Zviedrijas Zinātnes padome (SRC)

Zviedrijas Starptautiskās attīstības sadarbības aģentūra (SIDA)

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss notiek divās kārtās.

Laika grafiks

Līdz 2019. gada 18. februārim 11:00 CET

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2019. gada aprīļa vidus

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

Līdz 2019. gada 17. jūnija 11:00 CET

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2019. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2019. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2019. gada pēdējais ceturksnis / 2020.g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.

Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Polijas un Čehijas Republikas . Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.


Papildu informācija

 

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 2947234