ERA-NET ENSUGI

ERA-NET Sustainable Urbanisation Global Initiative (ENSUGI) ir Eiropas Pētniecības telpas un Belmont foruma sadarbības platforma pilsētu ilgtspējīgas attīstības jomā. Tās mērķis ir veicināt globālus sadarbības pētījumus par pārtikas, ūdens un enerģijas nodrošināšanu pilsētām, un par resursu ilgstspējīgu izmantošanu. Tiek atbalstīti tikai multidisciplināri projekti, kuri līdz ar dabas vai tehnisko zinātņu pētniekiem integrēs humanitāro, sociālo vai uzvedības zinātņu pētniecības grupas. ENSUGI atbalsta Kopējā plānošanas iniciatīva „Pilsētu Eiropa” (Urban Europe)
ENSUGI koordinators ir Apvienotās Karalistes Future Cities Catapult centrs.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Vienīgais ENSUGI projektu konkurss izsludināts 2016. gada 9. decembrī. Projekti saņems Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansējumu (cofund).

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 29472349