Izsludināts otrais ERA-CVD Cofund projektu konkurss - Agrīnie aterosklerozes rašanās mehānismi un plātnītes nestabilitāte koronārās sirds slimības izcelsmē

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Projektiem jābūt vērstiem uz vienu no šādām divām prioritātēm:

  • mehānismu izpēte, kas izraisa aterosklerotiskās plātnītes nestabilitāti;
  • vizuālās diagnostikas un biomarķieru (ģenētisko, epiģenētisko, lipīdu, proteoma, metaboloma, microbioma) izpēte, lai agrīnāk diagnosticētu slimību un izvērtētu aizsargājošos faktorus.

Netiks atbalstīti pieteikumi par jaunu kohortu, reģistru un biobanku izveidi, neiroloģiskajiem aspektiem (insults), pētījumi vienīgi par sirds-asinsvadu slimību riska pārvaldību bez sasaistes ar agrīnu diagnostiku, skrīningu realizāciju, iejaukšanās klīniskie pētījumi.

Laika grafiks

2017. gada 17. janvāris

Konkursa izsludināšana

2017. gada 6. marts 16:00 pēc Centrāleiropas laika

Pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

2017. gada maija sākums

Pirmās kārtas projektu pieteikumu izvērtēšana

2017. gada maija vidus

Uzaicinājuma izsūtīšana veiksmīgo pieteikumu konsorcijiem

2017. gada 23. jūnijs 16:00 pēc Centrāleiropas Vasaras laika

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas termiņš

2017. gada septembris

Pilno projektu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2017. gada oktobris

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2018. gada pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai:

  • Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci. No vienas valsts konsorcijā var piedalīties tikai viens dalībnieks!
  • Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Turcijas. Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz seši.
  • Var iekļaut vienu asociēto partneri ar savu finansējumu, līdz ar to maksimālais kopējais dalībnieku skaits ir septiņi. Asociētais partneris nekvalificējas, nosakot minimālo dalībnieku skaitu un dalības valstis.
  • Maksimālais projektu ilgums - trīs gadi.

Uzmanību! Viens un tas pats vadošais pētnieks (PI – principal investigator) var piedalīties tikai vienā projekta pieteikumā! Tā paša vadošā pētnieka dalība vairākos pieteikumos var novest pie pieteikumu noraidīšanas! Tādējādi, lai viena un tā pati zinātniskā institūcija piedalītos vairākos pieteikumos, katru reizi dalībniekam jābūt citam vadošajam pētniekam, ar kura vārdu tiek identificēta Latvijas grupa, un kura CV tiek pievienots pieteikumam!

Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa sludinājuma tekstā. Lūdzam pievērst uzmanību tiem gadījumiem, kuros apstiprinājums dalībai pieteikumā attiecīgajam dalībniekam jāsaņem no finansējošās organizācijas pirms pieteikuma iesniegšanas pirmajā kārtā!

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildus informācija:

Konkursā piedalās šādas valstis un finansējošās institūcijas:

Beļģija (Flandrija)

Flandrijas zinātnes fonds (FWO)

Francija

Francijas Nacionālā Pētniecības aģentūra (ANR)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Itālija

Veselības ministrija (MOH)

Izraēla

Veselības ministrija, Galvenā pētniecības pārvalde (CSO-MOH)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Nīderlande

Nīderlandes Veselības pētniecības un attīstības organizācija (ZonMw)

Nīderlande

Holandiešu Sirds fonds (DHF)

Norvēģija

Norvēģijas Pētniecības padome (RCN)

Polija

Pētniecības un attīstības nacionālais centrs (NCBR)

Portugāle

Portugāles Veselības ministrija (MS)

Rumānija

Nacionālā pētniecības un inovācijas aģentūra (ANCSI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Spānija

Karlosa III Nacionālais veselības institūts (ISCIII)

Taivāna

Zinātnes un tehnoloģiju ministrija (MOST)

Turcija

Turcijas Zinātnes un Tehnoloģiju Pētniecības Padome (TUBITAK)

Vācija

Federālā Izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349