Izsludināts M-era.Net 2 projektu pieteikumu konkurss

16.03.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka 2018. gada 13. martā izsludināts pētniecības projektu konkurss un pirmās kārtas projekta idejas ir jāiesniedz līdz 2018. gada 12. jūnijam.

Projekta mērķi atbalstīt starptautiskās sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā par materiālu izpēti zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei vai saistītām ražošanas tehnoloģijām. Plānots, ka konkursā piedalīsies 24 valstu 33 pētniecību un inovāciju finansējošas institūcijas un konkursa budžets sastādīs 23 milj. eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divpakāpju on-line kārtībā. Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš ir 2018. gada 12. jūnijs, savukārt pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 8. novembris.

Projekta pieteikumus var iesniegt par šādām tēmām:

   • daudzpakāpju modelēšana materiālu aprēķininam un apstrādei (multiscale modeling for materials engineering and processing);
   • inovatīvas virsmas, pārklājumi un saskarnes (innovative surfaces, coatings and interfaces)
   • augstas veiktspējas kompozīti (high performance composites);
   • funkcionāli materiāli (functional materials);
   • jaunas stratēģijas uz moderniem materiāliem bāzētu tehnoloģiju pielietojumam veselības jomā (new strategies for advanced material-based technologies in health applications);
   • materiālu papildinoša ražošana (materials for additive manufacturing)

Detalizētāku informāciju par konkursu, tā moduļiem un pētniecības jomām var lasīt VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » ERA-NET projekti » M-ERA.Net 2

VIAA kontaktpersona: Maija Bundule, Latvijas pārstāvis M-ERA.Net 2 projekta vadības grupā, Starptautisko pētniecības programmu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785423, e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv