Iespēja pieteikties semināram par aktuālajiem ERA–NET Cofund konkursiem

09.10.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2018. gada 22. oktobrī organizē informatīvu semināru par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020 ERA-NET Cofund aktivitātēs. Uz semināru aicināti interesenti no zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.

Semināra dalībniekus informēs par aktuālajiem projektu konkursiem, kurus plānots izsludināt 2018. gada nogalē šādās ERA-NET Cofund aktivitātēs:

   • ERA-GAS, SusAn un ICT-Agri – viedās lauksaimniecības nozarē;
   • ERA CoBioTech – modernās bioetehnoloģijas jomā;
   • EuronanoMed III, NEURON,  ERA-CVD, JPI-EC-AMR, PerMed, JPcofuND-2 – medicīnas un veselības nozarē;
   • QuantERA - kvantu tehnoloģiju jomā.

Semināra apmeklētāji saņems informāciju par ERA-NET Cofund projektu konkursiem un to prioritātēm, par projektu iesniegšanas nosacījumiem un konkursu laika grafikiem, par nosacījumiem pētniecības sadarbības projektu izstrādei un iespējām atrast sadarbības partnerus savu projektu ideju realizēšanai.

Semināra darba kārtība: lejupielādēt

Semināra norises laiks: 2018. gada 22. oktobris, plkst. 14.30 – 16.30

Semināra norises vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, 4. stāva sanāksmju zāle.

Seminārs notiks latviešu valodā.

Aicinām visus interesentus pieteikties dalībai seminārā līdz 2018. gada 19. oktobrim, aizpildot reģistrācijas formu tiešsaistē

VIAA nodrošina finansējumu ERA-NET Cofund aktivitāšu ietvaros atbalstīto pētniecības projektu īstenošanai. Atbalstu piešķir zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnisko institūciju reģistrā un uzņēmumiem, kuri reģistrēti Latvijas Uzņēmumu reģistrā, un kuru pamatdarbība notiek Latvijas teritorijā.