Izsludināts otrais ERA CoBioTech pētniecības projektu konkurss biotehnoloģijas jomā

17.10.2018

2018. gada 16. oktobrī ir izsludināts ERA CoBioTech otrais pētniecības projektu konkurss "Biotehnoloģija ilgtspējīgai bioekonomikai”, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus biotehnoloģijas jomā.

Plānotais projektu konkursa budžets ir aptuveni 15,3 miljoni eiro, un tajā piedalās 18 zinātni finansējošās organizācijas no 14 valstīm.

 

Projekta konkursa tēmas:

  •   Mikroorganismu kultūras (dabīgas vai sintētiskas), kopkultūras un kaskādes jauniem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem un pārnesei, kā arī ilgtspējīgiem rūpnieciskiem procesiem;
  •   Tīrkultūras, šūnu sistēmas un fermenti jauniem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem un pārnesei, kā arī ilgtspējīgiem rūpnieciskiem procesiem.

Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta vienā kārtā, un pieteikumu termiņš ir 2018. gada 14. decembris (13.00 CET).

Latvijas dalībniekiem finansējumu projektu īstenošanai piešķir no ERAF projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” līdzekļiem, kas saskaņā ar “Dalības plānu indikatīvajos ERA-NET Cofund aktivitātes projektos” ir paredzēti ERA-NET Cofund ietvaros atbalstīto projektu finansēšanai.

Papildu informācija par konkursu atrodama ERA CoBioTech mājaslapā, kā arī VIAA mājaslapā īsumā apkopotā veidā sadaļā ERA CoBioTech » Izsludinātie konkursi.

 
Papildu informācija:
Dr. Linda Vecbiškena
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785402