Izsludināts 2019. gada EuroNanoMed III konkurss

15.11.2018

EuroNanoMed 3 konkurss

2018. gada 14. novembrī izsludināts EuroNanoMed III projekta “Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā” (European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”) 10. pētniecības projektu konkurss, kurā aicinām pieteikties zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumus.

Projekts sniedz atbalstu izciliem pētniecības projektiem, lai veicinātu starptautisku zinātnisko sadarbību. Konkursa galvenās tēmas ir reģeneratīvā medicīna, diagnostika un mērķtiecīgas zāļu formu piegādes sistēmas.

Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās:

      • pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 31. janvāris (pēc centrālā Eiropas laika 17:00);
      • otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 1. jūlijs (pēc centrālā Eiropas laika 17:00).

EuroNanoMed III ir ERA-NET aktivitātes projekts, kas vērsts uz zinātnieku sadarbību dažādās valstīs nanomedicīnas jomā. EuroNanoMed III projekta īstenošanā piedalās 27 partneri no 21 dažādas valsts, projektu koordinē Spānijas Karlosa III Nacionālais veselības institūts (Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain). Latviju projektā kopš 2016. gada septembra pārstāv VIAA.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai piešķir VIAA no valsts budžeta apakšprogrammas “Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildu informācija, konkursa uzsaukums un vadlīnijas pieejamas VIAA mājaslapas projekta sadaļā un  EuroNanoMed III  mājaslapā

Papildu informācija:

Linda Vecbiškena
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785416
E-pasts: linda.vecbiskena@viaa.gov.lv