Izsludināts 2019. gada QuantERA konkurss

03.12.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes un uzņēmumus pieteikties izsludinātajā QuantERA otrajā projektu konkursā kvantu tehnoloģiju jomā. 

QuantERA ir ERA-NET Cofund projekts kvantu tehnoloģiju jomā, kurā ir apvienojušās zinātni finansējošas organizācijas no vairuma Eiropas valstu. Tās kopīgi atbalsta Eiropas pētniecības projektus, kuri uzsāk jaunas vai tālāk attīsta eksistējošas kvantu tehnoloģiju jomas. 

Konkursā vienlaikus ir jāiesniedz īsais un pilnais projekta apraksts vienā vai vairākās jomās:

   • kvantu komunikācija (quantum communication);
   • kvantu simulācija (quantum simulation);
   • kvantu skaitļošana (quantum computation);
   • kvantu informācijas zinātne (quantum information sciences);
   • kvantu metroloģija, detektēšana un attēlveidošana (quantum metrology, sensing and imaging).

Projekta konsorcijā ir jābūt vismaz trijiem partneriem no 3 dažādām valstīm: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Izraēla Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Laika grafiks:

   • 2019. gada 18. februāris – īso un pilno projekta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš;
   • 2019. gada aprīļa beigas - paziņojums par īso projektu pieteikumu konkursa rezultātiem, t.i., pieteikumiem, kuriem tiks vērtēti pilnie projektu apraksti;
   • 2019. gada septembris - paziņojums par projektu pieteikumiem, kuri tiek rekomendēti finansēšanai;
   • 2019. gada rudens – konkursā uzvarējušo projektu uzsākšana.

Projektu konkursa maksimālais budžets ir 20 miljoni €. 

Kopš 2017. gada Latviju projektā pārstāv VIAA un piešķir Latvijas dalībniekiem finansējumu projektu īstenošanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildu informācija par konkursu ir atrodama VIAA un QuantERA mājaslapās.