ERA-NET ERA-PerMed izsludina jaunu projektu konkursu personalizētās medicīnas jomā

06.02.2019

Izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET ERA-PerMed par tēmu “Personalizētā medicīna: multidisciplināri pētījumi ar virzību uz ieviešanu” ("Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation"), kurš norisinās divās kārtās un pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 7. marts.

ERA-PerMed konkursi balstīti uz modulāro struktūru. 2019. gada konkursā visiem projektu pieteikumiem obligāti jāiekļauj moduļi no trešā – ieviešanas pīlāra. Papildus tam obligāti jāietver moduļi vai nu no pirmā pīlāra (zināšanu pārnese no fundamentālās uz klīnisko pētniecību un tālāk) , vai otrā pīlāra (IKT un lielo datu risinājumu integrācija), vai no abiem - pirmā un otrā.

ERA PerMed ir ERA-NET Cofund projekts, kas sniedz atbalstu divu nozīmīgu pētniecības jomu integrācijai, tās ir “Veselība” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta darbība uzsākta 2017. gadā un ilgs līdz 2022. gadam.

Detalizēta informācija par konkursu pieejama VIAA mājaslapā ERA PerMed sadaļā

Papildus informācija

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349