Drīzumā plānota ERA-Net Cofund konkursu izsludināšana

25.09.2020

Šī gada nogalē un nākamā gada sākumā ir plānota jaunu projektu konkursu izsludināšana programmas Apvārsnis 2020 aktivitātē ERA-Net Cofund. Projektu konkursi būs izsludināti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, mežu saimniecības jomā un viedās lauksaimniecības jomā. Pētniecības projektos var piedalīties ERA-Net projekta dalībvalstu zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citas organizācijas.

 

Plānots izsludināt šādus ERA-Net Cofund projektu konkursus:

    • CHIST-ERA IV izsludinās projektu konkursu šī gada decembrī,
    • ForestValue ietvaros projektu konkurss tiks atvērts 2021. gada janvārī
    • ICT-AGRI-FOOD (sadarbībā ar ERA-GAS, SusAn un SusCrop) paredz izsludināt kopīgu konkursu šā gada nogalē vai 2021. gada sākumā.

CHIST-ERA IV ir ERA-Net Cofund shēmas projekts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. CHIST-ERA IV projekts atbalsta pētniecības projektus, kuros tiek realizētas jaunas idejas ar ilgtermiņā nozīmīgu zinātnisko un tehnisko ietekmi. Projektu konkursā, kas atvērsies 2020. gada decembrī, būs  šādās divas prioritātes: “Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions” un “Towards Sustainable ICT”. Plašāka informācija par konkursu ir pieejama šeit

ForestValue konkursā tiks atbalstīti fundamentāli un lietišķi pētījumi, kas meklēs risinājumus tam, kā meži un ar mežu saistītas saimnieciskās aktivitātes vislabāk varētu sekmēt ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals) sasniegšanu. Konkursā varēs iesniegt pētījumu projektus, kas risinās problēmas saistībā ar  visu meža vērtību ķēdi un radīs zināšanas vislabākajai mežu un meža resursu izmantošanai.Plašāka informācija par konkursu ir pieejama šeit

Šā gada nogalē vai 2021. gada sākumā plānots izsludināt četru ERA-Net Cofund (ICT-AGRI-FOOD, ACCE ERA GAS, SusAn un SusCrop) konsorciju kopīgi organizētu projektu konkursu par pētījumiem aprites ekonomikā saistībā ar jauktu kultūraugu un lopkopības sistēmu izveidošanu (circularity and mixed crop/livestock farming systems). Konkursa ietvaros tiks atbalstīti pētījumi par zemes izmantošanas optimizācijas perspektīvām, tostarp šim mērķim izmantojot kombinētas augkopības un lopkopības aprites koncepcijas, t.i., pētījumi par iespējām kā labāk aprites ekonomikā izmantot sinerģijas starp augkopību un lopkopību, vienlaikus apzinot šīs sinerģijas potenciālos ierobežojumus.Plašāka informācija par konkursu ir pieejama šeit

VIAA piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem. 2015. gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir pilnvarojusi VIAA pārstāvēt Latviju ERA-Net projektos.

Papildus informācija

Maija Bundule
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 67785423