Atvērts ERA-NET Cofund projektu konkurss par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

03.11.2020

BiodivRestore konkurss ir atverts

2020. gada 5. oktobrī izsludināts jauns ERA-NET Cofund aktivitātes konkurss BiodivRestore par tēmu “Degradēto ekosistēmu, tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām, un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu ("Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic system), kas norisinās divās kārtās. Projektu ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajā kārtā ir 2020. gada 7. decembris plkst. 16:00 CET (Briseles laiks). 

BiodivRestore veicina starptautiski koordinētus pētījumus, kas risinātu degradēto ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas jautājumus, tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām. BiodivRestore konkursam ir trīs tematiskās prioritātes:

      • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions,
      • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration,
      • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions. 

Projektu konkursā piedalās 31 nacionālās zinātni finansējošas organizācijas, kas pārstāv 27 valstis. Projekta īstenošana ir uzsākta 2020. gada 1. oktobrī un plānota līdz 2025. gada 30. septembrim.

Detalizēta informācija par konkursu atrodama BiodivERsA sadarbības tīkla mājaslapā un VIAA mājaslapas sadaļā

Lai atrastu partnerus savam projektam vai projektu, kam pievienoties, aicinām izmantot partneru meklēšanas rīku.  Projekta pieteikumu var iesniegt projektu pieteikumu sistēmā

Papildu informācija:

Maija Bundule
VIAA Starptautisko pētniecības programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv