Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss

12.01.2021

Vējdzirnavas

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss par digitālo pārveidi pārejai uz zaļo enerģiju. Konkursu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar 24 Eiropas valstīm un Misiju Inovāciju (Mission Innovation) kā globālu iniciatīvu, lai paātrinātu inovācijas tīras enerģijas jomā. 

ERA-NET EnerDigit projektu konkursā ir aicinātas piedalīties zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, un uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Latvijā darbojas vismaz divus gadus. Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās. Pirmās projektu pieteikumu kārtas (projekta ideja un partneru reģistrācija) iesniegšanas termiņš ir 17. februāris. Otrās projektu iesniegumu kārtas, kurā jāiesniedz pilns projekta pieteikums, iesniegšanas termiņš ir 6. maijs.

Projektu dalībniekiem no Latvijas šajā projektu konkursā ir iespēja saņemt finansējumu arī no Nordic Energy Research, ja projekta konsorcijā piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu partneri. Šajā gadījumā kā būtisks nosacījums ir Ziemeļvalstu pievienotā vērtība – Nordic Energy Research finansējuma pretendentiem pieteikumā jāpamato, kā projekts risinās Ziemeļvalstu problēmas, un kā projekta rezultāti varētu sekmēt Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona attīstību. Nordic Energy Research projektos var piedalīties arī pašvaldības.

Konkursu atbalsta aktivitātes Validācijas tīkls ar dzīvajām laboratorijām (Living Labs) un Digitālo platformu nodrošinātāju tīklsLatviju ERA-NET EnerDigit projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Detalizēta informācija par šo projektu konkursu atrodama ERA-NET Viedās energosistēmas tīmekļvietnē. Interesentiem pieejama projekta partneru meklēšanas un sadarbības platforma

Papildu informācija:

Gunta Šlihta
VIAA Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Tālrunis: 67359072
E-pasts: gunta.slihta@viaa.gov.lv