ERA-NET izsludina jaunu ERA-PerMed projektu konkursu personalizētās medicīnas jomā

18.01.2021

sieviete medikis abstrakts vizualis ar medicinas elementiem

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes ERA-PerMed 2021. gada projektu konkurss ar tēmu “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – klīniskā atbalsta instrumentu izstrāde personalizētās medicīnas ieviešanai” (Multidisciplinary research projects on personalised medicine - development of clinical support tools for personalised medicine implementation). 

ERA-PerMed konkursi balstīti modulārā struktūrā. 2021. gada konkursā visiem projektu pieteikumiem obligāti jāiekļauj 1B, 2, 3B moduļi, savukārt 1A un 3A moduļi var tikt iekļauti pēc nepieciešamības. Konkursā piedalās konsorciji, kurā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir no trīs līdz seši.

Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2021. gada 4. marts. Otrās kārtas jeb pilno projektu iesniegšanas gala termiņš ir 2021. gada 17. jūnijs. 

ERA PerMed ir ERA-NET Cofund projekts, kas sniedz atbalstu divu nozīmīgu pētniecības jomu integrācijai, tās ir “Veselība” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta darbība uzsākta 2017. gadā un ilgs līdz 2022. gadam.

Detalizēta informācija pieejama VIAA mājaslapas sadaļā ERA-NET projekti » ERA PerMed

Papildu informācija

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 29472349