Izsludināts ERA-NET Cofund aktivitātes konkurss antimikrobiālās rezistences jomā

22.01.2021

farmaceits rokas tur tabletes

Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes iniciatīvas JPIAMR 2021. gada konkurss ar tēmu “Vienas veselības pieejas balstītas intervences, lai novērstu vai samazinātu antimikrobiālās rezistences attīstību un transmisiju” (One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR). Konkursa kopējais budžets ir 24,9 miljoni eiro. 

Konkurss veicina sadarbību starp dažādu valstu pētniecības partneriem dažādās kompetencēs, kas veic antibiotiku rezistences pētījumus, jo esošā antibiotiku klīniskā efektivitāte šobrīd samazinās. Pētniecības projektos ir jāietver vismaz divas no trim veselības dimensijām: cilvēku veselība, dzīvnieku veselība un vide. Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās. Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 16. marts plkst. 13:00 pēc Latvijas laika, otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. jūlijs plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši, bet iekļaujot Ungārija, Latviju un Lietuvu dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi. Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. 

JPIAMR ir globāla platforma, kas apvieno 28 dalībvalstis, lai samazinātu antibiotiku rezistenci ar “vienas veselības” pieejas palīdzību. Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Detalizēta informācija par projektu konkursu JPI-EC-AMR mājaslapā