ERA-Net izsludina konkursu kardioloģijas pētījumu jomā

30.01.2019

Izsludināts ERA-CVD projektu konkurss jaunajiem zinātniekiem sirds un asinsvadu slimību pētījumu jomā. Projektus var pieteikt pētniecības konsorciji, kuros pārstāvētas vismaz trīs valstis. Kopējais projektā pieejamais finansējums ir aptuveni 10 miljoni eiro.  Projektu konkurss noritēs vienā kārtā, un pieteikumus jāiesniedz līdz 29. aprīlim.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas, Taivānas, Nīderlandes, Turcijas.

Konkurss izsludināts, lai veicinātu sadarbību starp jaunajiem zinātniekiem, sniedzot iespēju veidot starptautiskus konsorcijus sirds un asinsvadu slimību pētniecībai.

Jaunais zinātnieks konkursa izpratnē ir pētniecībā aktīvi strādājoša persona, kas zinātņu doktora grādu (PhD vai ekvivalentu) ieguvusi vismaz divus un ne vairāk kā desmit gadus pirms konkursa projektu iesniegšanas termiņa 29.04.2019. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Plašāka informācija šeit.

Papildus informācija

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349