Izsludināts ERA-NET Cofund konkurss par urbāno pieejamību un savienojamību

02.01.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pirmo reizi piedalās ERA-NET Cofund platformā transporta jomā, kurā ir izsludināts jauns projektu konkurss “Urbānā pieejamība un savienojamība” (EN-UAC).

Projektu konkurss “Urbānā pieejamība un savienojamība” ir atvērts projektu pieteikumiem šādās pētniecības tēmās:

  1. Integrētā pieeja ilgtspējīgai urbānai mobilitātei, transporta un zemes resursu izmantošanai un digitālajai savienojamībai
  2. Inovatīvas mobilitātes sistēmas un pakalpojumi, lai padarītu urbāno mobilitāti ilgtspējīgu
  3. Urbānās telpas reorganizācija un transformācija, lai nodrošinātu ilgtspējīgu urbāno mobilitāti un pieejamību lokālā līmenī, ielas un apkaimes mērogā
  4. Efektīva politika, virzoties uz urbānās pieejamības un savienojamības ilgtspējību
  5. Cilvēku uzvedības un perspektīvas pētījumi, lai virzītos uz urbānās pieejamības un savienojamības ilgtspējību

Projektu konkurss noritēs divās kārtās - pirmā posma pieteikumus jāiesniedz līdz 2020. gada 17. martam. Maksimālais projektu ilgums 3 gadi. 

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Kipras, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes, savukārt konkursa koordinators ir Francijas Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR).

VIAA piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem. Projektiem paredzēts līdzfinansējums no programmas Apvārsnis 2020 (Cofund). VIAA atbalstīs šajā konkursā tikai pētniecības projektus.

Sīkāka informācija pieejama JPI Urban Europe mājaslapā

Papildus informācija

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 29472349