Notiks tiešsaistes seminārs par ERA-NET Cofund projektu konkursiem

16.01.2020

2020. gada 21. janvārī aicinām potenciālos projektu pieteicējus piedalīties tiešsaistes seminārā, kurā sniegs informāciju par ERA-NET Cofund projektu konkursiem, kas šobrīd ir atvērti medicīnas, veselības, lauksaimniecības, transporta pieejamības,  materiālzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomā. 

Interesenti varēs uzzināt vairāk par šādiem ERA-NET projektu konkursiem:

   • UAC (Urban Accessibility and Connectivity),
   • NEURON Cofund (ERA NET NEURON in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system),
   • ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations),
   • ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases),
   • ICT-Agri-FOOD (ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systems),
   • CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges) un
   • ERA.Net RUS Plus (Further linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia)  ietvaros.

Informāciju seminārā sniegs VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundule un vecākais speciālists Uldis Berķis. Seminārā informēs par projektu konkursu tematiskajām prioritātēm, nosacījumiem dalībai konkursā un projektu pieteikumu izstrādi, konkursu norises laika grafiku, konkursā iesniegto projektu izvērtēšanas kritērijiem. Seminārā sniegtā informācija būs noderīga dažādu zinātnes nozaru speciālistiem. 

Norises laiks: 2020. gada 21. janvārīno plkst. 10:00. līdz plkst.12:00.

Piekļuves saitešeit

Informācija par projektu konkursiem atrodama VIAA mājaslapas sadaļā ERA-NET projekti » Jaunumi, kā arī attiecīgo ERA-NET Cofund projektu mājaslapās.

Papildus informācija:

Maija Bundule
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv.