Izsludināts ERA-NET Cofund konkurss informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

20.01.2020

Līdz 2020. gada 14. februārim ir iespēja iesniegt projekta pieteikumu Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projektā CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges), kurā piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

CHIST-ERA IV projekts turpina CHIST-ERA II un CHIST-ERA III iesākto atbalstot projektus, kuros tiek realizētas jaunas un modernas idejas ar ilgtermiņā nozīmīgu zinātnisko un tehnisko ietekmi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā vai saskarsmē starp IKT un citām pētniecības jomām tiek radītas nākotnes jaunās tehnoloģijas. Projektu konkurss ir atvērts projektu pieteikumiem šādās pētniecības tēmās:

  1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
  2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Projektu konkurss noritēs divās kārtās - pirmā posma pieteikumus jāiesniedz līdz 2020. gada 14. februārim. Maksimālais projekta īstenošanas laiks ir 3 gadi. 

Konkursā piedalās 25 valstu pētniecību un attīstību finansējošās institūcijas no Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Kanādas (Kvebekas reģiona), Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Zviedrijas un Turcijas.  Konkursa koordinators ir Francijas Nacionālā zinātnes aģentūra.

Detalizētāku informāciju par konkursa nosacījumiem varēs iegūt vebinārā, kas notiks 2020. gada 5. februārī. Reģistrācija vebināram notiek CHIST-ERA mājaslapā.

VIAA piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot valsts budžeta finansējumu konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu Latvijas dalībniekiem. Sekmīgajiem projektiem paredzēts arī Eiropas Komisijas līdzfinansējums.

Sīkāka informācija pieejama CHIST-ERA mājaslapā un VIAA mājaslapas sadaļā ERA-NET projekti » CHIST-ERA IV

Papildus informācija

Maija Bundule
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 67785423