Izsludināts ERA-NET Cofund konkurss viedās lauksaimniecības jomā

22.01.2020

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projekta ICT-AGRI-FOOD konkurss viedās lauksaimniecības jomā, kurā piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Konkurss sniedz atbalstu pētniecības projektiem digitālo tehnoloģiju risinājumu izstrādei, kas sekmētu pāreju uz ilgtspējīgākām un elastīgākām lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmām. 

Projektu iesniedzējiem būtu jāizpēta, jāizstrādā un jāpārbauda digitālie risinājumi tādām problēmām kā pieaugošais pārtikas pieprasījums, konkurence par zemi un citiem dabas resursiem, ko rada citi biomasas izmantošanas veidi, globalizācija, dzīvnieku vai augu slimību draudi, vides un klimatiskās izmaiņas, sabiedrības veselības apsvērumi un ekonomiskie ierobežojumi.

Projektu konkurss ir atvērts projektu pieteikumiem šādās pētniecības tēmās:

  1. Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems
  2. Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems

Projektu konkurss noritēs divās kārtās - pirmā posma pieteikumus jāiesniedz līdz 2020. gada 3. martam. Maksimālais projekta īstenošanas laiks ir 3 gadi. 

Konkursā piedalās 22 valstu un trīs Eiropas reģionu pētniecību finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Vācijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Zviedrijas un Turcijas.  Konkursa koordinators ir Vācijas Federālā lauksaimniecības un pārtikas aģentūra.

VIAA piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot valsts budžeta finansējumu konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu Latvijas dalībniekiem. Sekmīgajiem projektiem paredzēts arī Eiropas Komisijas līdzfinansējums.

Sīkāka informācija pieejama ICT-AGRI-FOOD mājaslapā un VIAA mājaslapas sadaļā ERA-NET projekti » ICT-AGRI-FOOD

Papildus informācija

Maija Bundule
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 67785423