Izsludināts ERA PerMed 2020. gada konkurss

24.01.2020

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes ERA-PerMed projektu konkurss par “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – pirmsklīniskā un klīniskā pētniecība, lielie dati un IKT, ieviešana un lietotāja perspektīva” (Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective). 

ERA-PerMed konkursi balstīti modulārā struktūrā. 2020. gada konkursā visiem projektu pieteikumiem obligāti jāiekļauj moduļi no trešā – ieviešanas pīlāra. Papildus tam obligāti jāietver moduļi vai nu no pirmā pīlāra - zināšanu pārnese no fundamentālās uz klīnisko pētniecību un tālāk, vai otrā pīlāra - IKT un lielo datu risinājumu integrācija, vai no abiem - pirmā un otrā.

Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2020. gada 3. marts.  

ERA PerMed ir ERA-NET Cofund projekts, kas sniedz atbalstu divu nozīmīgu pētniecības jomu integrācijai, tās ir “Veselība” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta darbība uzsākta 2017. gadā un ilgs līdz 2022. gadam.

Detalizēta informācija pieejama VIAA mājaslapas sadaļā ERA-NET projekti » ERA PerMed

Kontaktinformācija

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 29472349