ENSUF

ERA-NET Co-fund Smart Urban Futures (ENSUF) ir projektu konkurss Eiropas Kopējās programmēšanas iniciatīvā Urban Europe. Izmantojot pētnieku idejas, paredzēts iegūt inovatīvus un radošus risinājumus ilgtspējīgas pilsētvides veidošanai Eiropā.

ENSUF koordinators ir Nīderlandes Pētniecības Organizācija (Netherlands Organisation for Scientific Research - NWO). 

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

ENSUF projektu konkurss tika izsludināts 2015. gada decembrī. Projekti saņems Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansējumu.

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: +371-29472349