ENSUF projektu konkurss 2015

Tēmas:

  • Koncepcijas un stratēģijas viedai pilsētvides pārveidei, izaugsmei un sarukšanai (Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage).
  • Jauni dinamiski principi publisko pakalpojumu pieejamībai (New dynamics of public services).
  • Iekļaujoša, aktīva un pieejama pilsētvide (Inclusive, vibrant and accessible urban communities).


Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās. 

Laika grafiks

2015. gada 16. decembris

Konkursa izsludināšana

2016. gada marta vidus

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2016. gada maijs-jūnijs

Uzaicinājums iesniegt pilno (detalizēti sagatavoto) projektu (2. kārta) 

2016. gada septembris

Projekta iesniegšanas termiņš 

2016. gada decembris

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu paziņošana 

2016. gada decembris – 2017. gada marts

Projektu īstenošanas uzsākšana

Finansējums projektiem tiek piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildu informācija atrodama: