T2S

ERA-NET „Pārmaiņas, kas veicina ilgtspēju” (Transformation to Sustainability - T2S) ir Eiropas Pētniecības telpas, Belmont foruma un NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) partnerības platformas sadarbības rezultāts. To atbalsta divas kopējās programmēšanas iniciatīvas JPI Urban Europe (Urbānā Eiropa) un JPI Climate (Klimats).

T2S koordinators ir Nīderlandes zinātniskās pētniecības organizācija (NWO).

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). VIAA piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Vienīgais T2S projektu konkurss izsludināts 2017. gada 18. janvārī. Projekti saņems Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansējumu (cofund).

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv  
Tālr.: +371 29472349