TRANSCAN-3

ERA-NET TRANSCAN (Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - Nacionālo/reģionālo vēža pētījumu pārneses klīniskajā praksē programmu un aktivitāšu sinhronizācijair 28 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Taivānas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada janvārī. Koordinators – Itālijas Veselības ministrija.

  • 2016. gada konkursa tēma “Minimāli invazīvās un neinvazīvās metodes vēža agrīnai atklāšanai un slimības progresēšanas noteikšanai”
  • 2017. gada konkursa tēma “Pētījumi par retajiem audzējiem – pārnese klīniskā praksē”
  • 2021. gada konkursa tēma “Jaunās paaudzes imūnterapija: terapijas mērķi audzēja microvidē” 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 29472349