EUREKA programmu projektu konkursi

Latvija atbalsta projektus, kuru pieteikumi ir iesniegti Eurostars-2 programmā.

Eurostars-2 programmas 14. konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. septembris.

Sīkāka informācija VIAA mājaslapā un Eurostars-2 mājaslapā.