Projekta izstrāde   Piezīmes
1.

Atskaites par projekta īstenošanu veidlapa

?d=EUROSTARS_Atskaite_projekta_izpilde.doc   
2. Finanšu atskaites veidlapa ?d=EUROSTARS_Finansu_atskaite.xlsx   

Dokumenti un veidlapas finansiālā atbalsta saņemšanai, t. sk. pieteikums par atbalsta piešķiršanu, pieteikuma vērtēšanas kārtība, parauglīguma veidlapa, posmu atskaišu veidlapas u.c. ir pieejami sadaļā Atbalsts projektiem