Eurostars-2 programmas pieteikumu iesniedzējiem iespēja piedalīties vebinārā

04.06.2020

2020. gada 7. jūlijā notiks EUREKA Sekretariāta un Eiropas Komisijas Apvārsnis 2020 vienotās programmas Eurostars-2 organizētais tiešsaistes seminārs potenciālajiem Eurostars-2 projektu iesniedzējiem.

Seminārā var piedalīties mazu un vidēju uzņēmumu, kā arī zinātnisko institūciju pārstāvji, kas attīsta jaunus un inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus un plāno iesniegt pieteikumu Eurostars-2 projektu konkursā. Seminārā informēs par Eurostars-2 programmas pieteikumu iesniegšanu tiešsaistē EUREKA/Eurostars-2 mājaslapā, kā arī par 14. programmas konkursa aktualitātēm. Semināra laikā notiks pieteikumu platformas demonstrēšana tiešsaistē, kā arī projektu pieteicēji iegūs padomus veiksmīgu pieteikumu sagatavošanai. 

Norises laiks: 2020. gada 7. jūlijā, plkst. 11.00-12.00 (pēc Centrāleiropas laika)

Reģistrācijatiešsaistē

Atgādinām, ka nākamais programmas Eurostars-2 projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. septembris. Programma Eurostars-2 sniedz atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī zinātniskajām institūcijām jaunu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu izstrādē. Programmā ir iespējams saņemt Latvijas valsts līdzfinansējumu sava produkta vai pakalpojuma izstrādei un ieviešanai tirgū. Programmas projektam ir jābūt starptautiskam – tajā ir jāpiedalās vismaz divām dalībvalstīm. Uzņēmumiem, lai iegūtu atbalstu, nepieciešama sadarbība ar uzņēmumu vai zinātnisko institūciju no kādas citas dalībvalsts. Projekta pieteikumus var iesniegt arī Latvijas zinātniskās institūcijas, sadarbībai piesaistot uzņēmumus no citām dalībvalstīm.

Plašāka informācija par Eurostars-2 programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Eurostars-2.

Papildu informācija:

Laura Kunga-Jēgere
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
EUREKA un Eurostars-2 programmu koordinatore
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785406