Izsludināts Eurostars-2 programmas projektu četrpadsmitais konkurss

30.06.2020

Otrdien, 30. jūnijā, ir atvērta projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 četrpadsmitajam konkursam, kurā pētniecībā iesaistītie mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī zinātniskās institūcijas var saņemt Latvijas valsts un Eiropas Komisijas finansējumu.

Programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības tirgus konkurētspējā.

Uzņēmumiem, lai iegūtu atbalstu, nepieciešama sadarbība ar uzņēmumu vai zinātnisko institūciju no kādas citas dalībvalsts. Projekta pieteikumus var iesniegt arī Latvijas zinātniskās institūcijas, sadarbībai piesaistot uzņēmumus no citām dalībvalstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanās tiešsaistē pieejama Eurostars mājaslapā, tāpat ir pieejamas vadlīnijas projekta pieteikuma aizpildīšanai un iespēja pārbaudīt savas finansiālās iespējas.

Projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama tikai pēc reģistrēšanās. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. septembris.

Detalizēta informācija par Eurostars-2 programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Eurostars-2.

Papildu informācija:

Laura Kunga-Jēgere
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Eurostars-2 Latvijas Nacionālo projektu koordinatore
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785406