Notiks EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena

09.09.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šī gada 29. septembrī organizē programmu EUREKA un Eurostars-2 Ziņu dienu. 

Ziņu dienā aicināti piedalīties uzņēmumu, pētniecības institūciju, augstskolu pārstāvji un citi interesenti. 

Pasākuma norises vieta: Astor Rīga, Z.A. Meierovica bulvāris 10
Programma: ?d=p_L10_ProgrammaEurostars_2_EUREKA_ZinuDiena_v_6_28_09_15.pdfEUROSTARS-2
ir Eiropas valstu un Eiropas Savienības kopīgā programma, kas ir orientēta uz “Eiropas zvaigznēm” - pētniecībā un attīstībā iesaistītiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (inovatīvajiem uzņēmumiem), tā sekmējot inovatīvu produktu ātru ievadīšanu tirgū (maksimāli 2 gadu laikā pēc projekta beigšanas) un ceļot Eiropas konkurētspēju pasaules tirgos. Eurostars-2 realizē projektu starptautisko ekspertīzi. Projektos kā dalībnieki var piedalīties arī citi mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kā arī publiskās vai privātās pētniecības institūcijas un augstskolas.

EUREKA ir Eiropas programma komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšanai tehnoloģisko inovāciju jomā.EUREKA sekmē tirgus pieprasītu, konkurētspējīgu civilo tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu pētījumus un izstrādi. Jaunais produkts ir jāievada tirgū maksimāli 3 gadu laikā pēc projekta beigšanas. 2015. gadā EUREKA programmā piedalās 40 dalībvalstis un Eiropas Komisija. EUREKA projektu ekspertīzi veic Latvijas speciālisti. Projektos kā vadošie partneri vai dalībnieki var piedalīties mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kā arī publiskās vai privātās pētniecības institūcijas un augstskolas.

Abās programmās projekta tēmu nosaka paši pieteicēji (“bottom-up” pieeja), projekta maksimālais ilgums – 3 gadi.


Vairāk informācijas par Eurostars-2 un EUREKA var atrast:

 

Ziņu dienas prezentācijas: ?d=38469_ZINU_DIENA_2909_up.zip

 

Kontaktinformācija

EUREKA un Eurostars-2 Ziņu dienas koordinatore
Ilze Beverte
e-pasts: Ilze.Beverte@viaa.gov.lv
tālr.: 29464250, 67785406