Laura Kunga-Jēgere 
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
EUREKA Latvijas Nacionālo projektu koordinatore 
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv