Kopuzņēmums "Biorūpniecība" 

Kopuzņēmums "Biorūpniecība" (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) ir publiskā - privātā partnerība, ko veido Eiropas Komisija (EK) kā publiskais partneris un Biorūpniecības konsorcijs (BIC) kā privātais partneris.

Kopuzņēmuma darbība

BBI JU projektu tēmas nosaka biomasas vērtību ķēžu pieeja. Mērķis ir radīt bioloģiskas izcelsmes produktus un attīstīt jaunus tirgus segmentus, kur produkcijas ieguvē izmanto biomasu un organiskos atlikumus, izmantojot biorafinēšanas metodes.

Kopuzņēmuma dalībvalstis

Kopuzņēmumā darbojas 27 Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju grupa (Latvijas pārstāvis ir Tālis Laizāns) un zinātniskā komiteja.

Finansējums

BBI JU kopējais budžets ir 3,7 miljardi eiro, no kuriem aptuveni 75% piešķir privātie partneri.

Projektu konkursi

Projektu konkursi notiek katru gadu. 2017. gadā plānotais projektu iesniegšanas termiņš: no aprīļa līdz 8. septembrim

Pieteikšanās noteikumi ir līdzīgi EK programmai Horizon 2020. Būtiskākā atšķirība – BBI JU atbalstītie projekti ir uzskatāmi par biznesa plānu, kas aptver pilnu vērtību ķēdi - no izejmateriālu iegūšanas līdz produkta nokļūšanai pie gala lietotājiem. Projektiem jābūt komerciāliem.

Papildu informācija