Elza Zeidlere
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Sandra Urtāne
Francijas institūts Latvijā
Elizabetes iela 59, Rīga, LV-1050, Tālr. +371 67201855
Starpnozaru projektu koordinatore
Tālr.:+371 67 20 18 55
E-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv 
http://www.institut-francais.lv/lv/instituts/