Izsludināts mobilitātes projektu konkurss zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās

22.02.2017

Līdz 2017. gada 19. maijam iespēja iesniegt projektu pieteikumus mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā „OSMOZE” zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. 

Izglītības un zinātnes ministrija un Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru izsludina pētniecības projektu konkursu Hubert Curien partnerības programmā “Osmoze”.

Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Programmas ietvaros projektu īsteno divi projekta dalībnieki, kas pārstāv Latviju un Franciju un projektu īsteno katrā programmas valstī vienlaikus, projekta dalībniekiem savstarpēji sadarbojoties.

Konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, to skaitā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Konkursā var piedalīties akreditētas Latvijas augstākās izglītības iestādes, Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas vai uzņēmuma zinātniskā grupa.

Detalizēta informācija par pieteikšanās kārtību un konkursa laika grafiku sadaļā OSMOZE » Izsludinātie konkursi.