Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš mobilitātes projektu konkursā programmā „Osmoze”

18.05.2017

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadarbības projektu izstrādi un atbalstu, projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā „OSMOZE” ir pagarināts līdz 2017. gada 31. maijam plkst. 17.00.

Projektu konkurss ir izsludināts, lai veicinātu un attīstītu zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, kā arī sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Programmas “Osmoze” projektu īsteno divi projekta dalībnieki savstarpēji sadarbojoties, kas pārstāv Latviju un Franciju un projektu īsteno katrā programmas valstī vienlaikus.

Konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, to skaitā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tajā var piedalīties akreditētas Latvijas augstākās izglītības iestādes, Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas vai uzņēmuma zinātniskā grupa.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību un konkursa laika grafiku sadaļā OSMOZE » Izsludinātie konkursi.