Programmas OSMOZE projektu konkursā iesniegti 8 pieteikumi

26.06.2017

Francijas – Latvijas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās OSMOZE 2017. gada projektu iesniegumu konkursā, kas noslēdzās 31. maijā, iesniegti 8 projektu pieteikumi. Projektos no Latvijas puses ir iesaistīti zinātnieki no Latvijas Universitātes, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta.

Iesniegto mobilitātes projektu pieteikumu ekspertīzi Latvijā veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Lēmums par atbalstāmajiem projektiem tiks pieņemts šī gada novembrī, bet projektu īstenošanu plānots uzsākt 2018. gada 1. janvārī.

Konkurss notiek reizi divos gados, lai OSMOZE programmas ietvaros starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstskolām un privātajiem uzņēmumiem, veidotu un attīstītu augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību, atbalstot divpusējo zinātnieku un speciālistu mobilitāti.