Karjeras konsultanti

Informācija par Eiropas izglītības sistēmām
Informācija par izglītības iespējām Latvijā
Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā
Dalība starptautiskos projektos