Profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanas gaita 

Mācību iestāde

Sasniedzamais rezultāts  Lasīt par projekta gaitu  Sadarbības partnera publikācijas Finansējums

Jelgavas Tehnikums

 1. Sporta infrastruktūras attīstība, uzbūvējot jaunu sporta zāli un iegādājoties sporta aprīkojumu;
 2. Mācību aprīkojuma modernizēšana prioritāro izglītības programmu "Programmēšana", "Datorsistēmas" un "Autotransports"   īstenošanai.

2021

2020

 2019

2018

2017

EUR 2 408 996,00
(t.sk. ERAF finansējums EUR 2 047 646,60 un valsts budžeta finansējums – EUR 361 359,40).

Rēzeknes tehnikums

 

 1. Multifunkcionālas zāles būvniecība sporta stundu norises nodrošināšanai, kā arī interešu izglītības (sporta sekcijas, jauktais koris, tautas deju kolektīvs, instrumentālais ansamblis, u.c) nodarbību organizēšanas nodrošināšanai;
 2. Mācību darbnīcu būvniecība, lai modernizētu izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” īstenošanu, un nodrošinātu no jauna ieviešamās izglītības programmas “Mehatronika” mācību aprīkojuma izvietošanu. 

2020

2019

2018

2017

 

EUR 3 968 957,00
(t.sk. ERAF finansējums EUR 3 373 613,45 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 595 343,55). 

 1. Mācību darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu (SAM 4.2.1)

 

2020

2019 

389 375,00 EUR (t. sk. ERAF finansējums – 330 968,75 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums- 58 406,25 eiro 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Priekuļos)

 1. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas būvniecība, kurā plānots izvietot mācību darbnīcu un teorētisko apmācību telpas, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu, mēbelēm un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām izglītības programmu „Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika”, „Mašīnzinības” un „Lauksaimniecība” īstenošanai;
 2. Obligātā mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai jāatjauno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina  tehnikuma sporta zāles grīdas segums.

2020

2019

2018

2017

 

EUR 3 581 483,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 3 044 260,55 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 537 222,45). 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Cēsīs)

 1. Dienesta viesnīcas jaunbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
 2. Aprīkojuma iegāde izglītības programmas "Telekomunikāciju tehniķis", "Programmēšana", "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" īstenošanai.

2021

2020

2019

EUR 3 197 938.30, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 3 145 534.10, t.sk. ERAF finansējums EUR 1 443 576.00  un nacionālais finansējums EUR 1 701 958.10 (t. sk. valsts budžeta finansējums EUR 1 645 278.97, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 14 169.79 un Cēsu novada pašvaldības finansējums EUR 42 509.34), kā arī neattiecināmās izmaksas ir EUR 52 404.20 (Cēsu novada pašvaldības finansējums).

Daugavpils Būvniecības tehnikums

 1. Slēgta poligona jaunbūves būvniecība, kurā ietilps apmācību darbnīcas prioritāro izglītības programmu “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Autotransports” un “Metālapstrāde” īstenošanai un telpas obligātā mācību priekšmeta “Sports“ nodrošināšanai;
 2. Aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai un nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegāde izglītības programmu "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija" jaunās kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" īstenošanai, kā arī aprīkojuma un inventāra iegāde obligātā mācību priekšmeta “Sports” īstenošanai.

2020

2019

2018

2017

EUR 4 081 341,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 3 469 139,85 un valsts budžeta līdzfinansējums  -EUR 612 201,15). 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

 1. Dienesta viesnīcas Nr. 2 ēkas pārbūve;
 2. Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas pārbūve;
 3. Aprīkojuma un mēbeļu iegāde prioritārās izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un „Autotransports” īstenošanai, dabaszinību un vispārējās vidējās izglītības kabinetiem, bibliotēkai, semināru zālei, dienesta viesnīcai Nr. 2 un Nr. 3;
 4. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un ierīkošana;
 5. Sporta aprīkojuma iegāde.

2020

2019

2018

2017

EUR 3 821 348,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 3 248 145,80 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 573 202,20). 

Daugavpils tehnikums

 1. Pārbūvēt Daugavpils tehnikuma baseina ēku par Dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu;
 2. Modernizēt IP “Dzelzceļa pakalpojumi”. 

2020

2019

2018

2017

EUR 1 816 882,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 1 544 349,70 un valsts budžeta finansējums - EUR 272 532,30). 

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

 1. PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, 3.stāva un 4.stāva pārbūve, vienlaikus nodrošinot mācību kabinetu aprīkošanu ar prioritārās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; 
 2. Sporta laukuma pārbūve, tostarp nodrošinot sporta inventāra iegādi mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai; 
 3. Mācību aprīkojuma iegāde prioritārās izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošanai. 

2021

 

2020

2019 

2018 

2017

EUR 1 873 913,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 1 592 826,05 un valsts budžeta finansējums - EUR 281 086,95).

Valmieras tehnikums

Valmieras tehnikumā:

 1. Multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas jaunbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana,
 2. Mācību korpusa pagraba telpu atjaunošana,
 3. Nodrošināt nepieciešamā aprīkojuma, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi prioritāro izglītības programmu “Mehānika un metālapstrāde” un “Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” īstenošanai.


Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā:

 1. Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve;
 2. Dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību kabinetu atjaunošana;
 3. Nodrošināt nepieciešamā aprīkojuma, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi prioritāro izglītības programmu “Koka izstrādājumu izgatavošana” un “Meža darbi un tehnika” īstenošanai;
 4. Aprīkot dabas zinību kabinetus (fizika un ķīmija) ar mācību priekšmeta īstenošanai nepieciešamām tehniskajām ierīcēm, aprīkojumu un mēbelēm. 

2019

2018

2017

2016

 

EUR 1 786 690,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 1 518 686,50 un valsts budžeta finansējums - EUR 268 003,50). 

Saldus tehnikums

 1. Pārbūvēt divas dienesta viesnīcas (zēnu un meiteņu);
 2. Veikt daļēju būvniecību esošajā sporta namā;
 3. Aprīkot dienesta viesnīcas ar nepieciešamo aprīkojumu;
 4. Iegādāties mācību aprīkojumu izglītības programmas “Būvniecība” ar kvalifikāciju Hidrobūvju būvtehniķis īstenošanai;
 5. Iegādāties informāciju un komunikāciju tehnoloģijas;
 6. Iegādāties dabaszinību kabinetu aprīkojumu.  

2021

 • marts        (01.03.2021.)

 

2020

2019 

 

2018

2017

 

EUR 3 095 044,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 2 630 787,40 un valsts budžeta finansējums - EUR 464 256,60).

Ogres tehnikums

 1. Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas Aizupēs pārbūve, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm;
 2. Multifunkcionālās halles jaunbūve, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un sporta inventāru obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai. 

2020 

 

2019 

 

2018

2017

EUR 5 542802,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 4 711381,70 un valsts budžeta finansējums – EUR 831420,30)

Rīgas Valsts tehnikums

 1. Metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve;
 2. Dienesta viesnīcas jaunbūve;
 3. Multifunkcionālas zāles un āra sporta laukumu jaunbūve;
 4. Mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošana;
 5. Nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegāde izglītības programmu "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "Kokizstrādājumu izgatavošana", "Dzelzceļa pakalpojumi", "Enerģētika un elektrotehnika", "Autotransports", "Ķīmijas tehnoloģija", "Datorsistēmas" un "Programmēšana" īstenošanai. 

2020

 

2019

2018 

2017

EUR 10 550 983,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 8 968 335,55 un valsts budžeta finansējums - EUR 1 582 647,45).

Smiltenes tehnikums

 1. Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība;
 2. Dienesta viesnīcas „Kalnamuiža 44” pārbūve;
 3. Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusu ēku savienotajā pārejā lifta izbūve un inženierkomunikāciju atjaunošana dienesta viesnīcā (siltā ūdens apgādes sistēmas izveidošana un kanalizācijas sistēmas atjaunošana); 
 4. Mācību aprīkojuma iegāde prioritāro izglītības programmu "Hidrobūvju būvtehniķis" un "Lopkopības tehniķis" īstenošanas nodrošināšanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un ierīkošana, sporta aprīkojuma iegāde

2020

2019

2018

2017

EUR 2 122 165,00 (t.sk. ERAF finansējums – EUR 1 803 840,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 318 324,75.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

 

 1. Skolas ēkas pārbūve, Liepājas ielā 31, Kuldīgā;
 2. Arodskolas internāta ēkas pārbūve par mācību ēku, Liepājas ielā 33, Kuldīgā;
 3. Ēkas pārbūve par Tehnoloģiju centru, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā;
 4. Aprīkojuma iegāde prioritāro izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Restaurācija”, “Koka izstrādājumu dizains”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi”, “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” īstenošanai; 
 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iegāde. 

2020

2019

2018

2017

 

Projekta kopējais finansējums ir EUR 6 020 389,00 (t.sk. ERAF finansējums ir EUR 5 117 330,65 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 903058,35). 

 1. Dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu (SAM 4.2.1).

2021

 

2020

2019

453 250,00 EUR (t. sk. ERAF finansējums – 385 262,50 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums- 67 987,50 EUR. 

 1. Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, kā arī turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu (SAM 4.2.1).

2021

 

1 085 300,00 EUR (t. sk. ERAF finansējums – 922 505,00 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums- 162 795,00 EUR. 

Rīgas mākslas un mediju tehnikums

Mācību aprīkojumu modernizēšana 11 prioritārās izglītības programmās:

 1. “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Video operators";
 2. “Multimediju dizains” aprīkojuma iegāde” kvalifikācijā “Multimediju dizaina speciālists”;
 3. “Foto dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Foto dizaina speciālists”;
 4. “Vides dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijās “Vides dizaina speciālists” un “Tēlniecības objektu speciālists”;
 5. “Interjera dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Interjera dizaina speciālists”;
 6. “Reklāmas dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists”;
 7. “Tekstilizstrādājumu dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Tekstilmateriālu dizaina speciālists”;
 8. “Apģērbu dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Apģērbu dizaina speciālists”;
 9. “Metāla mākslinieciskās apstrāde” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Metālmākslas izstrādājumu modelētājs”;
 10. “Koka mākslinieciskā apstrāde” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Stila mēbeļu modelētājs”;
 11. “Būvniecība” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis”.

Daļēja dienesta viesnīcas (Jūrmalas gatvē 90, Rīgā) un inženiertīklu pārbūve atbilstoši jaunajam telpu plānojumam, ēkas pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām, ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošana, kā arī jauna aprīkojuma un mēbeļu iegāde;

 1. Mācību korpusa (Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā) pārbūve, izveidojot funkcionālas un mācību procesam piemērotas telpas, tās apvienojot telpu grupās atbilstoši tehnikumā īstenoto mācību priekšmetu specifikai;
 2. Sabiedriskā korpusa (Jūrmalas gatvē 96, Rīgā) t.sk. administrācijas darba telpu, koplietošanas telpu (virsdrēbju garderobe, ēdnīca un aktu zāle), vairāku mācību darbnīcu (metālapstrādes, kokapstrādes un metāla liešanas) pārbūve, izveidojot funkcionālas un tehnikuma vajadzībām piemērotas telpas, kas pildītu gan administrācijas vajadzībām nepieciešamo telpu funkciju, gan arī mācību procesam nepieciešamo telpu funkciju;
 3. Daudzfunkcionāla mācību korpusa jaunbūve,kurā būs izvietots filmēšanas paviljons, skaņas un video režijas telpa, fotostudija, teorētisko mācību telpas, palīgtelpas un saimnieciskās telpas.

2020

2019

2018

2017

EUR 5465177,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 4645400,45 un valsts budžeta finansējums - EUR 819776,55). 

Rīgas Stila un modes tehnikums

 1. Dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūve.
 2. Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, un 2 mācību korpusu Ūdeļu ielā 22A un 22B, Rīgā, atjaunošana.

 

2021 

 

 

2020

EUR 4943065,00 (t.sk. ERAF finansējums – EUR 4201605,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 741459,75)
 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Projekta īstenošanas vietā Rīgā:

 1. Mācību korpusa pārbūve;
 2. Mācību darbnīcu pārbūve;
 3. Dienesta viesnīcas pārbūve;
 4. Multifunkcionālas sporta zāles būvniecība un sporta laukuma pārbūve;
 5. Modernizēt (M) vai izveidot (I) izglītības programmas: “Tūrisma un atpūtas organizācija” (M), “Lauku tūrisma pakalpojumi” (M), “Tūrisma pakalpojumi” (M), “Gaļas produktu ražošana” (I), “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” (I);

Projekta īstenošanas vietā Preiļos:

 1. Īstenot dienesta viesnīcas pārbūvi Andreja Paulāna ielā 2a, Preiļos (iesk.teritorijas labiekārtošanu);
 2. Nodrošināt izglītības programmu īstenošanu Preiļos, Sporta ielā 1: “Miltu izstrādājumu ražošana” (I), “Viesnīcu pakalpojumi (I);

Projekta īstenošanas vietās Rīgā un Preiļos:

 1. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 2. Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana un jaunu kabinetu izveidošana;
 3. Mēbeļu un aprīkojuma iegāde ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei.  

2021

 

 

2020

2019

2018

2017

 

EUR 13 467 941,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 11 447 749,85 un valsts budžeta finansējums - EUR 2 020 191,15). 

Ventspils Tehnikums

 

 1. Mācību aprīkojuma iegāde četrās izglītības programmās: “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Datorsistēmas”, tai skaitā mācību aprīkojuma iegāde mācību programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis” un pieejamā aprīkojuma modernizētšana kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis”.
 2.  Mācību aprīkojuma iegāde lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis".
 3.  Investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

 

2019

 

2018 

 

2 449 254.00 eiro, (t.sk.tai skaitā ERAF finansējums –      2 081 865.90 eiro un valsts budžeta finansējums 367 388.10 eiro

Visiem projekta iepirkumiem varat sekot līdzi VIAA mājaslapas sadaļā VIAA » Centralizētie iepirkumi.