Valstis, uz kurām var doties bez vīzas

Latvijas pilsoņi, kuriem ir derīga Latvijas Republikas pase, var uzturēties vai strādāt jebkurā no 27 Eiropas Savienības (ES) valstīm un trijās Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs.

 • ES valstis ir: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
 • EEZ valstis ir: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šajās valstīs bez vīzas vai darba atļaujas var uzturēties ne ilgāk kā trīs mēnešus, pēc tam ir jānokārto uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās atļaujas iegūšanas kārtību var uzzināt izvēlētās valsts vēstniecībā vai pārstāvniecībā. Plānojot uzturēties citā valstī ar mērķi mācīties vai strādāt, jau iepriekš attiecīgās valsts vēstniecībā ir jānoformē vīza.
Plašāka informācija LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta mājas lapā http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija .

LR ĀM Konsulārais departaments
Elizabetes iela 57, Rīga
tālr.: 6 7016367, fakss: 6 7828274
e-pasts: mfa.cdep@mfa.gov.lv 

Savu uzturēšanos ārvalstīs Latvijas iedzīvotāji var reģistrēt Latvijas vēstniecībās vai konsulātos attiecīgajā valstī.


Kādi dokumenti jāņem līdzi?

Ceļojot ir nepieciešami šādi dokumenti:

 • Derīga pase. Dažas valstis nosaka, kādam ir jābūt pases derīguma termiņam.
 • Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību.
 • Veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas sedz repatriēšanās izdevumus uz mītnes zemi.

(!) Ja ar Jums ceļo bērni, pārliecinieties, vai viņiem ir visi nepieciešamie dokumenti.


Ieteikumi un brīdinājumi ceļotājiem

 • Ieteicams nodrošināties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām. Neglabājiet dokumentus un naudu kopā!
 • Ierēķiniet papildus laiku pasu kontrolei un drošības pārbaudēm robežkontroles punktos.
 • Neceļojiet ar lielu skaidras naudas daudzumu. Iegādājieties un izmantojiet starptautiskos ceļojuma čekus.
 • Pirms izceļošanas no Latvijas nodrošinieties ar iespēju saņemt papildus materiālo palīdzību gadījumos, ja radīsies nepieciešamība. Dzīves dārdzība ārvalstīs nereti ir lielāka par gaidīto.
 • Centieties iegūt informāciju par vietām, kuras nebūtu ieteicams apmeklēt, bet ja esat izlēmuši doties uz tām, esiet īpaši piesardzīgi.
 • Iepazīstieties ar augsta riska apgabaliem, kuros ir iespējams saslimt ar dažādām infekciju slimībām. Pirms došanās uz kādu no šīm valstīm noskaidrojiet vai ir nepieciešama vakcinācija.

Plašāku informāciju par varkcināciju meklējiet Veselības dienesta mājas lapas sadaļā "Padomi ceļotājiem": www.vd.lv

Par dažādu valstu robežas šķērsošanas kārtību vairāk var uzzināt Latvijas Ārlietu ministrijā (arī mājaslapā: www.mfa.gov.lv).


Palīdzība ārkārtas situācijās

Latvijas iedzīvotāji, kuri nonākuši ārkārtas situācijā ārvalstīs, konsulāro palīdzību var saņemt attiecīgajās valsts akreditētā LR diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Gadījumā, ja attiecīgajā valstī nav akreditētas LR pārstāvniecības, konsulāro palīdzību var saņemt LR pārstāvniecībā tuvākajā valstī vai LR goda konsulātā.


Ieteikumi, kas atvieglo nepieciešamās darbības ārkārtas gadījumos

 • Vēlams apdrošināt savu dzīvību, veselību un mantu.
 • Nodrošinieties ar tuvākās Latvijas pārstāvniecības koordinātēm.
 • Reģistrējieties LR konsulārajā reģistrā ārvalstīs: www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/Kultura-sports-turisms/celojums-arpus-latvijas.
 • Nodrošinieties ar ceļošanas dokumenta (pases) vai citu personas apliecinošu dokumenta kopiju.
 • Izceļojot uz valsti, kur nav Latvijas pārstāvniecības, atstājiet tuvinieku vai draugu rīcībā pases kopiju un dažas fotogrāfijas, kas ceļošanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā ļautu izsniegt Atgriešanās apliecību

Augstākminētie pasākumi dod iespēju saņemt ātrāku un efektīvāku palīdzību ārkārtas situācijās. Tie samazina vai pat ļauj izvairīties no finansiāla un morāla kaitējuma.


Ko darīt dokumentu nozaudēšanas gadījumā?

Latvijas iedzīvotājiem, kam ārvalstīs pazaudēti, nozagti vai ceļošanas dokumenti (pase) kļuvuši nederīgi, jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā pagaidu ceļošanas dokumenta — atgriešanās apliecības — noformēšanai.


Materiālā palīdzība fiziskai personai no Latvijas, kas ārvalstīs palikusi bez iztikas līdzekļiem

Ja ārvalstīs esat palicis bez iztikas līdzekļiem, pēc palīdzības var vērsties Latvijas pārstāvniecībā.

Latvijas pārstāvniecībā iespējams sazināties ar tiem saviem radiniekiem, draugiem vai paziņām Latvijā, kas nepieciešamo naudas summu var iemaksāt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (Rīga, Elizabetes iela 57, tālr.: 67015905 - zvaniem no ārvalstīm).

Saņemot apstiprinājumu par to, ka Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā ir iemaksāta nepieciešamā naudas summa, konsulārā amatpersona no pārstāvniecības līdzekļiem izmaksā ekvivalentu naudas summu bez iztikas līdzekļiem palikušajai personai.

Konsulārā departamenta dežūrējošai amatpersonai naudu var iemaksāt arī brīvdienās un svētku dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni +371 26337711.

Lai nosūtītu naudu saviem tuviniekiem ārvalstīs, Latvijas iedzīvotāji var izmantot arī Latvijas pasta piedāvāto "Western Union"  pakalpojumu.


Palīdzība smagas saslimšanas, nelaimes vai nāves gadījumā

Ja atrodaties ārvalstīs un ar Jums vai Jūsu radiem, draugiem vai paziņām notiek nelaimes gadījums, jāsazinās ar vietējo policiju un Latvijas pārstāvniecību. Ja atrodaties valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, zvaniet ĀM Konsulārā departamenta dežurantam uz tālruni +371 26337711.

Ja noticis nelaimes gadījums, palīdzību Eiropas Savienības valstīs saņemsiet, zvanot pa vienoto tālruni 112.

Visā Eiropas Savienībā uz tālruni 112 var zvanīt:

 • BEZ MAKSAS;
 • no jebkura telefona;
 • arī bez SIM kartes.


Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR palīdzēt?

Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs konsuli nodarbojas ar Latvijas valsts piederīgo likumīgo interešu aizsardzību un var palīdzēt zemāk uzskaitītajā situācijās.

 • Ja ārvalstīs nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments, konsulāts izsniegs atgriešanās apliecību.
 • Ja esat svešā zemē palicis bez naudas, konsuls palīdzēs sazināties ar radiniekiem vai draugiem, kas varētu sniegt finansiālu palīdzību un nodrošinās nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanu ar konsulārā departamenta starpniecību.
 • Ja noticis nelaimes gadījums, konsuls informēs par to tuvākos radus, sniegs padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā, kas saistīts ar negadījumu.
 • Konsuls sazināsies ar Latvijas iedzīvotājiem un apmeklēs viņus ieslodzījumā vietās, kā arī var palīdzēt nosūtīt vēstuli radiniekiem vai draugiem.
 • Konsuls pārstāvēs Jūsu tiesības un likumīgās intereses, sazinoties ar vietējām institūcijām.
(!) Ņemiet vērā, ka par dažiem LR pārstāvniecību sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta konsulārā samaksa.


Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības NEVAR palīdzēt?

 • Ja ārvalstī esat izdarījis likumpārkāpumu, konsulāts nevar iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā.
 • Konsulāts nesniegs juridisku konsultāciju.
 • Konsulāts nevar panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem.
 • Konsulāts neapmaksās Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību u.c..
 • Konsulāts nekārtos Jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizācijas, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbības jautājumiem.
 • Konsulāts nepalīdzēs sameklēt apmešanās vietu, darbu vai nokārtot darba atļauju ārzemēs.