06.12.2001. LR likums "Par Eiropas Sociālo hartu" ("LV", 183 (2570), 18.12.2001.) [stājas spēkā 18.12.2001.]: Likumi.lv
29.03.2006. LR Ministru Kabineta Rīkojums Nr.214 (prot. Nr.16  32.§) Par koncepciju "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana" kaas_koncepcija.doc?d=files/free/48/748/kaas_koncepcija.doc

Council Conclusions on a Strategic framework for European coopearation in education and training ("ET 2020"). Council of the European Union: 294th EDUCATION, YOUTH AND CULTURE Council meeting Brussels, 21 May 2009. 13 p.

 

pol_1_107622.pdf?d=files/free/48/748/pol_1_107622.pdf

Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Council of the European Union: 2905th EDUCATION, YOUTH AND CULTURE Council meeting. Brussels, 21 November 2008. 7 p.

 

pol_2_104236.pdf?d=files/free/48/748/pol_2_104236.pdf

Rezolūcija par mūžilga karjeras atbalsta sekmīgāku iekļaušanu mūžizglītības stratēģijās. 2008. gada 21. novembris. 4 lpp.

 

rezolucija_par_muzilga_karjeras_atbalsta.pdf?d=files/free/48/748/rezolucija_par_muzilga_karjeras_atbalsta.pdf

An action programme in the field of lifelong learning. Decision No 1720/2006/EC of the European Parliment and of the Council of 15 November 2006. Official Journal of European Union: L 327/45, 24.11.2006. 24 p.

 

pol_4_2006_2.pdf?d=files/free/48/748/pol_4_2006_2.pdf

Rīcības programma mūžizglītības jomā. Eiropas parlamenta un Padomes lēmums 2006/1720/EK 2006.gada 15.novembris. Eiropas Savienības oficiālais vēstnesis: L 327/45, 24.11.2006. 24 lpp.

 

pol_5_2006_3.pdf?d=files/free/48/748/pol_5_2006_3.pdf

Proposal for recomendation of the European Paliment and of the Council on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter for Mobility. Brussels: Commission of the European Communities, 23.09.2005. 14 p.

 

pol_6_25_education_qualchartermob.pdf?d=files/free/48/748/pol_6_25_education_qualchartermob.pdf

Establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council. Brussels: Commision of European Communities, 14.07.2004. 83 p.

 

establishing_an_integr_action_2004.pdf?d=files/free/48/748/establishing_an_integr_action_2004.pdf

Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe. Draft Resolution of the council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies. Brussels: Council of the European Union, 18.05.2004. 10p.

 

pol_8_1_final_report_en.pdf?d=files/free/48/748/pol_8_1_final_report_en.pdf

The New Generation of Community Education and Training Programmes After 2006. Communication from the Commission. Brussels: European Commision, 09.03.2004. 22 p.

 

the_new_generation_of_com_education_2004.pdf?d=files/free/48/748/the_new_generation_of_com_education_2004.pdf

Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission. Brussels: European Commision, 21.11.2001. 42 p.

 

pol_10__com_en.pdf?d=files/free/48/748/pol_10_com_en.pdf