Augstskolu mācībspēkiem un darbiniekiem

Informācija par Eiropas izglītības sistēmām
Informācija par izglītības iespējām Latvijā
Personāla mobilitāte
Eiropas integrācijas studijas un pētniecība
Izglītības iespējas ārvalstniekiem
Erasmus+ apacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs