Augstskolu mācībspēkiem un darbiniekiem

Informācija par Eiropas izglītības sistēmām
Informācija par izglītības iespējām Latvijā
Apmaiņas braucieni, intensīvie kursi, studiju programmu izveide
Personāla mobilitāte
Eiropas integrācijas studijas un pētniecība
Izglītības iespējas ārvalstniekiem
Erasmus+ kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs