Skolotāji un vispārējo izglītības iestāžu personāls

Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā
Starptautiskie sadarbības projekti
Starptautiska pieredzes apmaiņa un sadarbība
Sadarbības un tīklu projekti
Informācija par izglītības un profesiju iespējām
Skolotāju un pedagoģiskā personāla apmaiņa