Profesionālo izglītības iestāžu darbinieki

Informācija par izglītības un profesiju iespējām Latvijā
Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā
Vizītes pie potenciālās partnerorganizācijas
Nacionālie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem
Starptautiskie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem
Starptautiska pieredzes apmaiņa un sadarbība