Pirmskolas izglītības iestādēm

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Starptautiski sadarbības projekti
Starptautiska pieredzes apmaiņa un sadarbība