Profesionālās izglītības iestādēm

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Informācija par izglītības un profesiju iespējām Latvijā
Starptautiskie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem
Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai
Starptautiskās pieredzes apmaiņa un sadarbība