Vispārizglītojošām izglītības iestādēm

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Informācija par izglītības un profesiju iespējām Latvijā
Sadarbības programma un tīklu projekti
Starptautiska pieredzes apmaiņa un sadarbība