Pieaugušajiem

Mācības pieaugušajiem un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
Informācija par izglītības un profesiju iespējām Latvijā
Izglītības iespējas Eiropā
Starptautiski pieaugušo izglītības organizāciju sadarbības projekti